Ecopar BIO

EcoPar Bio är liksom EcoPar A en syntetisk paraffin.

EcoPar Bio är av HVO-typ.

EcoPar Bio liknar EcoPar A i allt väsentligt. Dock uppfyller inte EcoPar Bio standarden EN 590.

I stället lämnar EcoPar AB, som enda leverantör på marknaden fulla garantier för denna typ av drivmedel.

EcoPar Bio tål kyla ner till -35 grader C

ProduktbladProduktspecifikationSäkerhetsdatablad