1 299kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

Aspen bränsle

Aspen 2 Alkylatbensin

Från 898kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

Från 874kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

(2) Från 1 045,48kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

Från 928kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

(1) Från 1 147,44kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

Aspen tillbehör

Fatnyckel 400mm

399kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

Aspen tillbehör

Never Stop 5 liter Autostop

169kr Exkl moms

BESTÄLLD TILL LAGER

Bränsle med tankbil

Beställ bränsle med tankbil av oss. Vi erbjuder ett brett utbud av bränsleprodukter för ditt företag. Alla våra produkter är av högsta kvalitet och uppfyller samtliga svenska miljökrav. Vi levererar i hela Sverige och erbjuder dessutom teknisk rådgivning, service och tankrengöring.

Bränsleprodukter

Alla bränsleprodukter från är av högsta kvalitet och uppfyller samtliga svenska miljökrav.

Eldningsolja 1 E10 är avsedd att användas på sommaren. Om den lagras i ett uppvärmt utrymme kan den användas året om.

Eldningsolja 1 E32 kan lagras utomhus och användas året runt.

Eldningsolja 1 Miljö är vår mest miljöriktiga eldningsolja och är i princip svavelfri. Den kan lagras utomhus och användas hela året.

Vi erbjuder rikstäckande tankbilsleveranser av eldningsolja. För att hjälpa dig att undvika driftstopp erbjuder vi även automatiska leveranser. Vi gör dessa med hjälp av elektronisk mätutrustning som övervakar nivån i din cistern via ett enkelt webbgränssnitt.

Beställ

EcoPar A

EcoPar® är ultrarent drivmedel för vanliga dieselmotorer. Jämfört med dieselolja går utsläppen av många cancerogena ämnen ner med över 90 %. Halterna av kväveoxid i omgivningen går ner med upp till 50 %.

Läs mer.

EcoPar BIO

EcoPar Bio är liksom EcoPar A en syntetisk paraffin. EcoPar Bio är av HVO-typ. EcoPar Bio liknar EcoPar A i allt väsentligt. Dock uppfyller inte EcoPar Bio standarden EN 590.

Läs mer.

Diesel BIO HVO

Diesel Bio HVO är en syntetisk diesel som framställs av förnybara råvaror. Basen i produkten är avfall från slakterier och olika restprodukter. Minskningen av växthusgasutsläpp blir mellan 50 till 90 procent jämfört med traditionell vanlig diesel. Exakt hur stor minskningen blir beror lite på vilken typ av avfall och råvara som använts vid tillverkningen. Exempelvis om den framställts av vegetabiliska eller animaliska fetter.

Läs mer.

Beställ

Med upp till 42 % förnybart bränsle. Den innehåller vårdande tillsatser som smörjer och rengör din motor. 

RME-fri diesel

Produkten är fri från RME och innehåller upp till 20 % HVO. 

Beställ

Bensin 95 oktan Miljöklass 1 är anpassad till moderna motorer. Klarar lagring utomhus.

Bensin 98 oktan Miljöklass 1 är anpassad till moderna motorer. Klarar lagring utomhus.

Beställ

Aspen 2

Bränsle för luftkylda tvåtaktsmotorer

Aspen 2 är alkylatbensin som säljs färdigblandad med två procent av Aspens helsyntetiska 2-taktsolja. Aspen 2 kan användas till olika typer av luftkylda tvåtaktsmotorer. En sådan motor kan du till exempel hitta i en motorsåg, röjsåg, kapmaskin eller häcksax.

Det här bränslet har utvecklats i nära samarbete med yrkesanvändare. Arbetet har lett fram till ett bränsle som ger minsta möjliga miljöpåverkan och en betydligt bättre arbetsmiljö för användaren.

Aspen 2 är i stort sett fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromater. Förutom att det ger en bättre arbetsmiljö för användaren och minimerar skadliga utsläpp, så hålls motorn renare. Det rena bränslet minimerar kolrester och avlagringar på motorns delar, vilket ger en jämnare och mer effektiv drift. Motorn blir lättare att starta, och dessutom tål bränslet lång tids lagring.

Är du osäker på om din motor är en tvåtakts- eller fyrtaktsmotor? Kolla om det finns någonstans där man kan fylla på olja, eller kanske en oljesticka. I så fall är det en fyrtaktsmotor.

Aspen 4

Bränsle för olika typer av fyrtaktsmotorer

Aspen 4 är en specialutvecklad alkylatbensin för fyrtaktsmotorer. Den kan användas till en rad olika fyrtaktsmotorer, som till exempel gräsklippare, jordfräsar och snöslungor.

Det här bränslet har utvecklats i nära samarbete med yrkesanvändare. Arbetet har lett fram till ett bränsle som ger minsta möjliga miljöpåverkan och en betydligt bättre arbetsmiljö för användaren.

Aspen 4 är i stort sett fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromater. Förutom att det ger en bättre arbetsmiljö för användaren och minimerar skadliga utsläpp, så hålls motorn renare. Ett rent bränsle minimerar kolrester och avlagringar på motorns delar, vilket ger en jämnare och mer effektiv drift. Motorn blir lättare att starta, och dessutom tål bränslet lång tids lagring.

Är du osäker på om din motor är en tvåtakts- eller fyrtaktsmotor? Kolla om det finns någonstans där man kan fylla på olja, eller kanske en oljesticka. Finns det inget så är det en tvåtaktsmotor. Då ska du välja Aspen 2, en alkylatbensin med oljeinblandning som utvecklats speciellt för tvåtaktsmotorer.

Beställ

Adbluetank hos dig

Vi hjälper dig hitta en lösning som uppfyller dina behov och som säkerställer en kostnadseffektiv hantering och säker lagring av din AdBlue.

Automatisk nivåövervakning

Med vårt pejlsystem övervakar vi nivån av AdBlue hos dig, när det är dags kommer vi och fyller på. Smart och smidigt!

Tankstationer

Vill du ha en AdBluetank hos dig? Tankstation för AdBlue hittar du här.

Beställ

Säkerhet

För att kunna leverera ditt bränsle på ett tryggt och hållbart sätt är det viktigt att vi har samma utgångspunkter vad gäller säkerhet. Läs gärna igenom punkterna här nedanför innan det är dags för leverans.

 • För att chauffören skall hitta rätt är det viktigt att du ger oss en utförlig beskrivning både till fastigheten dit oljan skall levereras och till själva påfyllnadsstället.
 • Tänk på att det kan vara längre leveranstid runt storhelger.
 • Beställning får ej ske mot överfyllnadsskydd. Endast en bestämd mängd olja får beställas.
 • Föraren får inte ta emot efterbeställningar på plats.
 • Påfyllnadsplatsen skall vara uppmärkt med adress, tankvolym och produkt
 • Överfyllnadsskyddet skall sitta fast och fungera. Det är inte tillåtet att leverera om överfyllnadsskyddet inte fungerar
 • Avluftningen skall vara synlig från påfyllnadsplatsen
 • Påfyllningen skall vara lättåtkomlig. Om den sitter högt skall det finnas en arbetsplattform.
 • Vägen från tankbilen till påfyllningen skall vara lättframkomlig dvs. röjd från hinder, växtlighet och vintertid snöröjd och sandad.
 • Påfyllnadsröret får inte luta åt fel håll eller vara otätt.
 • Tanken skall vara besiktigad enligt gällande regler
 • Om du har tagit din oljetank ur bruk eller avlägsnat den vill vi göra dig uppmärksam på att det ligger på ditt ansvar som fastighetsägare att göra påfyllningen obrukbar. Montera bort påfyllnadsröret och överfyllnadsskyddet.

Tjänster

Sandbergs i Jämtland gör det lite enklare för ditt företag. Oavsett om det gäller leveranser eller teknisk rådgivning så kan vi det.

Beställ

Beställ eldningsolja och diesel

Pejlsystem/automatleverans

Vill ni slippa beställa eldningsolja? Då kan ni ansluta er till vårt automatiska pejlsystem! Ett nivåmätningssystem håller kontroll på cisternlager och skyddar miljön mot onödiga överfyllningar samt ser till att undvika driftstopp.

Tankrengöring

Oavsett placering av en cistern så blir det rostangrepp på den. Därför är det lag på att alla cisterner över 1 m³ måste vara besiktigade och godkända. Kontrollen måste utföras av ett SWEDAC-ackrediterat företag.

Beställ Bränsle