Bränsle med tankbil

Beställ bränsle med tankbil av oss. Vi erbjuder ett brett utbud av bränsleprodukter för ditt företag. Alla våra produkter är av högsta kvalitet och uppfyller samtliga svenska miljökrav. Vi levererar i hela Sverige och erbjuder dessutom teknisk rådgivning, service och tankrengöring.

Bränsleprodukter

Alla bränsleprodukter från är av högsta kvalitet och uppfyller samtliga svenska miljökrav.

Eldningsolja

Eldningsolja 1 E10 är avsedd att användas på sommaren. Om den lagras i ett uppvärmt utrymme kan den användas året om.

Eldningsolja 1 E32 kan lagras utomhus och användas året runt.

Eldningsolja 1 Miljö är vår mest miljöriktiga eldningsolja och är i princip svavelfri. Den kan lagras utomhus och användas hela året.

Vi erbjuder rikstäckande tankbilsleveranser av eldningsolja. För att hjälpa dig att undvika driftstopp erbjuder vi även automatiska leveranser. Vi gör dessa med hjälp av elektronisk mätutrustning som övervakar nivån i din cistern via ett enkelt webbgränssnitt.

Beställ
Miljövänlig Diesel

EcoPar A

EcoPar® är ultrarent drivmedel för vanliga dieselmotorer. Jämfört med dieselolja går utsläppen av många cancerogena ämnen ner med över 90 %. Halterna av kväveoxid i omgivningen går ner med upp till 50 %.

Läs mer.

EcoPar BIO

EcoPar Bio är liksom EcoPar A en syntetisk paraffin. EcoPar Bio är av HVO-typ. EcoPar Bio liknar EcoPar A i allt väsentligt. Dock uppfyller inte EcoPar Bio standarden EN 590.

Läs mer.

Diesel BIO HVO

Diesel Bio HVO är en syntetisk diesel som framställs av förnybara råvaror. Basen i produkten är avfall från slakterier och olika restprodukter. Minskningen av växthusgasutsläpp blir mellan 50 till 90 procent jämfört med traditionell vanlig diesel. Exakt hur stor minskningen blir beror lite på vilken typ av avfall och råvara som använts vid tillverkningen. Exempelvis om den framställts av vegetabiliska eller animaliska fetter.

Läs mer.

Beställ
Diesel

Diesel MK1 B0 är ofärgad.

Både Diesel B5 och B0 kan säljas som färgad och skattenedsatt produkt för verksamheter som är skattebefriade t. ex tillverkande industrier och stationära motorer. Den klarar lagring utomhus.

Beställ
Bensin

Bensin 95 oktan Miljöklass 1 är anpassad till moderna motorer. Klarar lagring utomhus.

Bensin 98 oktan Miljöklass 1 är anpassad till moderna motorer. Klarar lagring utomhus.

Beställ
AdBlue®

ADBLUE®TANK HEMMA HOS DIG
Vi hjälper dig hitta en lösning som uppfyller dina behov och som säkerställer en kostnadseffektiv hantering och säker lagring av din AdBlue®.

AUTOMATISK NIVÅÖVERVAKNING
Med vårt pejlsystem övervakar vi nivån av AdBlue® hos dig,
när det är dags kommer vi och fyller på. Smart och smidigt!

TANKSTATIONER Vill du ha en AdBluetank hos dig?
Hyr av oss, från 590:-/mån.

Beställ

Säkerhet

För att kunna leverera ditt bränsle på ett tryggt och hållbart sätt är det viktigt att vi har samma utgångspunkter vad gäller säkerhet. Läs gärna igenom punkterna här nedanför innan det är dags för leverans.

 • För att chauffören skall hitta rätt är det viktigt att du ger oss en utförlig beskrivning både till fastigheten dit oljan skall levereras och till själva påfyllnadsstället.
 • Tänk på att det kan vara längre leveranstid runt storhelger.
 • Beställning får ej ske mot överfyllnadsskydd. Endast en bestämd mängd olja får beställas.
 • Föraren får inte ta emot efterbeställningar på plats.
 • Påfyllnadsplatsen skall vara uppmärkt med adress, tankvolym och produkt
 • Överfyllnadsskyddet skall sitta fast och fungera. Det är inte tillåtet att leverera om överfyllnadsskyddet inte fungerar
 • Avluftningen skall vara synlig från påfyllnadsplatsen
 • Påfyllningen skall vara lättåtkomlig. Om den sitter högt skall det finnas en arbetsplattform.
 • Vägen från tankbilen till påfyllningen skall vara lättframkomlig dvs. röjd från hinder, växtlighet och vintertid snöröjd och sandad.
 • Påfyllnadsröret får inte luta åt fel håll eller vara otätt.
 • Tanken skall vara besiktigad enligt gällande regler
 • Om du har tagit din oljetank ur bruk eller avlägsnat den vill vi göra dig uppmärksam på att det ligger på ditt ansvar som fastighetsägare att göra påfyllningen obrukbar. Montera bort påfyllnadsröret och överfyllnadsskyddet.

Tjänster

Sandbergs i Jämtland gör det lite enklare för ditt företag. Oavsett om det gäller leveranser eller teknisk rådgivning så kan vi det.

Beställ

Beställ eldningsolja och diesel

Pejlsystem/automatleverans

Vill ni slippa beställa eldningsolja? Då kan ni ansluta er till vårt automatiska pejlsystem! Ett nivåmätningssystem håller kontroll på cisternlager och skyddar miljön mot onödiga överfyllningar samt ser till att undvika driftstopp.

Tankrengöring

Oavsett placering av en cistern så blir det rostangrepp på den. Därför är det lag på att alla cisterner över 1 m³ måste vara besiktigade och godkända. Kontrollen måste utföras av ett SWEDAC-ackrediterat företag.

Beställ Bränsle