Glykol Propylen IH

Nollställ

Glykol Propylen IH

Propylen IH förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium.
Rekommenderas till förbränningsmotorer.

Egenskaper

Kylarglykolen är baserad på propylenglykol och ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer, fosfater,  silikater och borater. Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktigt ur miljö- och hälsosynpunkt. KG Propylen IH är biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vatten-organismer och bioackumuleras inte i vattenmiljö. Som vid hantering av de flesta kemikalier bör försiktighet alltid iakttas då större eller upprepade mindre utsläpp kan ha negativ inverkan på yttre miljö. Färdigblandad KG Propylen IH ska omskakas/omröras före påfyllning.

Specifikationer

BS6580:2010, ASTM D3306(USA), ASTM D5216(USA), SAEJ1034(USA), ONORM V5123(AUT).

Blandningsförhållande

Kylarglykol Propylen IH blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla.

50% Glykol = -33°C
40% Glykol = -20°C
33% Glykol = -15°C

Tekniska data

Färg                               Grön
Densitet                         1,04
Begynnelsekokpunkt    165°C
Flampunkt                    >100°C
pH (50 vol%)                 8,6

Varumärke

AdProLine

Förpackningsstorlek

1 Liter, 4 Liter, 25 Liter, 210 Liter

Du gillar kanske också…

895kr Exkl moms