Glykol Gul 774F OEM

Nollställ

Kylarglykol Gul 774F OEM

Kylarglykol 774F OEM Gul är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. Kylarglykol 774F OEM Gul är blandbar med andra högkvalitativa kylarglykoler på marknaden

Egenskaper

Kylarglykol 774F OEM Gul består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket baserat på OAT-tekniken (Organic Acid Technology). Det innebär ett långtidsverkande korrosionsskydd då endast en liten del av inhibitorerna förbrukas. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater,  silikater eller borater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

Specifikationer

Uppfyller eller möter bl.a följande standarder: Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05.09.01, Volvo 128 6 0 83/00 2.

Blandningsförhållande

Kylarglykol 774F OEM Gul blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla.

50% Glykol = 40°C
40% Glykol = 27°C
33% Glykol = 20°C

Tekniska data

Färg                   Gul
Densitet            1,113
pH                      8,6
Kokpunkt       >175°C
Flampunkt      >115°C

Förpackningar

Glykol fat 210 liter, 25 liters dunk, 4 liters dunk och 1 liters flaska

Varumärke

AdProLine

Förpackningsstorlek

1 Liter, 4 Liter, 25 Liter, 210 Liter

Du gillar kanske också…

895kr Exkl moms
395kr Exkl moms