Glykol 774C OEM

Nollställ

Kylarglykol 774C OEM

Kylarglykol 774C OEM är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. Kylarglykol 774C OEM är blandbar med de flesta andra kylarglykoler på marknaden.

Egenskaper

Kylarglykol 774C OEM består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket med bl.a silikat för ett utmärkt korrosionsskydd för de flesta metaller inklusive aluminium. Innehåller ej nitriter, aminer eller fosfater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

Specifikation

Uppfyller eller möter bl.a följande standarder: VW/Audi TL 774C, BMV GS 94000, BS6580, Cummins 85T8-2, General Motors GM (SAAB) 6901599, General Motors (Opel-GM) GME L1301, MAN 324 typ NF, Mercedes-Benz 325.0, 325.2. MTU MTL 5048.

Blandningsförhållande

Kylarglykol 774C OEM blandas med vatten och ger följande skydd mot kyla.

50% Glykol = -40°C
40% Glykol = -28°C
33% Glykol = -20°C

Tekniska data
Färg              Blågrön
Densitet        1,125
pH                7,2
Kokpunkt       >170°C
Flampunkt     >115°C

Förpackningar

Glykol fat 210 liter, 25 liters dunk, 4 liters dunk och 1 liters flaska

Varumärke

AdProLine

Förpackningsstorlek

1 Liter, 4 Liter, 25 Liter, 210 Liter