Fuel Set

Fuel Set FCC™ är en komplett bränsletillsats med unika fördelar – endast en produkt kan göra allt detta!

FUNGERAR MED ALLA TYPER AV BRÄNSLEN!

Oavsett om du kör bil, båt, tåg eller buss, vet du med säkerhet att bränslet passerar igenom motorn. Genom att kontrollera kvaliteten på bränslet, kommer din motor att prestera, det den var avsedd att göra.

Oljebolagen levererar bränsle av högsta kvalitet, men de kan inte kontrollera vad som händer med bränslet  i tanken, när du använder motorn.

Fuel Set FCC fungerar med alla bränslen (förutom flygbränsle). Vid användning av Fuel Set FCC i ditt bränslesystem, minskar du risken för föroreningar och kondensering. Fuel Set FCC stabiliserar bränslet, när bränslet förvaras en längre tid i tanken. Fuel Set FCC fungerar i alla förbränningsprocesser, även i din gräsklippare eller oljeeldade värmepanna.

Fuel Set FCC används med stor fördel vid sjö- och off-road användning, där det nya EU-direktivet, kräver användning av ULSD (Ultra Low Sulphur Diesel), sk. biobränslen. Dessa biobränslen framkallar vatten från kondens, vilket kan leda till problem i ditt bränslesystem. Fuel Set FCC löser detta problem, direkt vid källan, genom att ta hand om föroreningen av vatten.

EMULSION I BRÄNSLET

Vattenemulsion, eller för mycket vatten i suspension, kan orsaka allvarliga skador på bränslesystemets komponenter. Vatteninnehållet orsakar förlust av smörjning, vilket resulterar i slitna bränslepumpar och injektorer.

Emulgerat vatten, reagerar också med kemikalier i bränslet, vid förbränningspunkten. Detta orsakar föroreningar i motorn som t.ex. avlagringar av gummi och harts. Emulgerat vatten, kan dessutom, ha en starkt negativ inverkan på bränslefiltret.

En vattenemultion, som lämnas obehandlad, separeras slutligen från bränslet och blir fritt vatten, en skadlig förorening i sig.

Regelbunden användning av Fuel Set FCC, eliminerar de skadliga effekterna av vatten i bränslesystemet och ger ytterligare smörjning, vilket skyddar din motor mot onödigt slitage.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.