CylWay FZ 460
Cylinderolja som är baserad på högraffinerad paraffinisk basolja. CylWay FZ 460 tillsätts till fetolja och emulgerar med vatten. Rekommenderas för vissa snäckväxlar och skruvväxlar och tex oljesmorda propelleraxlar.

CylWay 460, 680,1000, 1500
Cylinderolja som är baserad på högraffinerad paraffinisk basolja med hög oxidationsstabilitet som effektivt förhindrar koksbildning.Rekommenderas för oljesmorda lager, gejdrar och ångcylindrar (maskiner).