Beställ AdBlue och tillbehören direkt i webbshopen.

3 380kr Exkl. moms
I lager
4 700kr Exkl. moms
I lager
1 750kr Exkl. moms
I lager
125kr Exkl. moms
I lager
6 300kr Exkl. moms
I lager

AdBlue tillbehör

AdBlue magnet ELAFIX 40

335kr Exkl. moms
I lager
32 000kr Exkl. moms
I lager
-15%
10 400kr 8 840kr Exkl. moms
I lager
-24%
7 250kr 5 500kr Exkl. moms
I lager

Hantering av AdBlue

Vid påfyllning, använd endast utrustning anpassad för AdBlue®.
Använd aldrig dunkar eller kannor som använts till andra vätskor tidigare.

Ofarlig att transportera och lagra

AdBlue® är relativt harmlöst för djur och människor. Vätskan är inte giftigt, den kan inte antändas eller explodera. AdBlue® kan transporteras och lagras med minimal risk. AdBlue® kristalliseras vid temperaturer under -11°C. Om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Däremot bör förvaring vid höga temperaturer eller i direkt solljus undvikas eftersom detta kan innebära att vätskan separerar.
Har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. Lagras mellan -5°C till +20°C. Undvik föroreningar vid fyllning. AdBlue® får inte blandas med andra vätskor.

Produktens hållbarhet är 1 år efter produktionsdatum. Förvara AdBlue® utom räckhåll för barn och djur.

Innehåll
32.5% högren Urealösning.

Varning
Häll ej AdBlue® i fordonets dieseltank. Eventuellt spill skall omedelbart tvättas bort.

Adblue® för tunga fordon

Vi levererar AdBlue® som producerats i Skandinaviens modernaste produktionsanläggning. Produktionen sker enligt gällande ISO standard ISO/PAS 22241 vilket innebär maximal kvalitetssäkring.

ADBLUE-TANK HEMMA HOS DIG

 Vi hjälper dig hitta en lösning som uppfyller dina behov och som säkerställer en kostnadseffektiv hantering och säker lagring av din AdBlue®.

Beställ
AUTOMATISK NIVÅÖVERVAKNING

 Med vårt pejlsystem övervakar vi nivån av AdBlue® hos dig, när det är dags kommer vi och fyller på. Smart och smidigt!

Beställ
TECKNA LEVERANSAVTAL - HYR EN TANK

 Teckna ett leveransavtal på AdBlue® i 36 månader och hyr en tank som passar era behov. Från 590:-/mån

Beställ
TANKSTATIONER

 Vill du ha en AdBlue®-tank hos dig?
Hyr av oss, från 590:-/mån

Beställ

Varför AdBlue®?

För närvarande är alla nyregistrerade bilar utrustade med speciella ombord-diagnossystem (OBD) som kan kontrollera toxicitetparametrar i avgaserna. Systemen varnar förare vid låg nivå i AdBlue-tanken. Om man fortsätter färden med låg AdBlue®-nivå kommer effekten i motorn att strypas samt information om detta lagras i diagnossystemet.

Miljö & Påverkan
AdBlue® är relativt harmlöst för djur och människor. AdBlue® är varken giftigt eller brandfarligt. AdBlue® kristalliseras vid temperaturer under -11 grader, dock påverkar detta inte effekten av vätskan utan så snart den tinat fyller den sin normala funktion igen. I alla nyare fordon sitter värmeslingor installerade kring AdBlue®-tanken. Vid hudkontakt med vätskan, tvätta genast med mycket vatten. Vid förtäring drick genast mycket vatten och kontakta sedan läkare.

Förbrukning 
Genomsnittlig förbrukning av AdBlue® är 1,5 l/100 km. För motorfordon som uppfyller Euro-4 och Euro-5 standard konsumtion av AdBlue® är från 4% till 6% i förhållande till bränsleförbrukningen. Bränslets kvalitet och fordonets driftsätt(laster) påverkar också konsumtionen av AdBlue®.

 

Tjänster

Sandbergs i Jämtland gör det lite enklare för ditt företag. Oavsett om det gäller leveranser eller teknisk rådgivning så kan vi det.

Pejlsystem/automatleverans

Vill ni slippa beställa eldningsolja? Då kan ni ansluta er till vårt automatiska pejlsystem! Ett nivåmätningssystem håller kontroll på cisternlager och skyddar miljön mot onödiga överfyllningar samt ser till att undvika driftstopp.

Beställ AdBlue®