Visar alla 25 resultat

Tillbehör spillskydd

Stålgaller till spillskydd 250/2

1 476kr Exkl moms

BESTÄLLD TILL LAGER

1 126,08kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

950kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

2 595kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

4 260kr Exkl moms

BESTÄLLNINGSVARA

Spillskydd för dunkar

Spilldskydd 60 lite HD med PE galler

1 440kr Exkl moms

BESTÄLLD TILL LAGER

4 200kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

119kr Exkl moms

BESTÄLLD TILL LAGER

830kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

408kr Exkl moms

BESTÄLLD TILL LAGER

Fathantering

Fatlyft

1 869kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

Uppsamling olja

Spilloljetråg 58 Liter

3 540kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

1 200kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

949kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

Nyhet
Från 14 100kr Exkl moms

BESTÄLLD TILL LAGER

Nyhet
Från 10 980kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

14 100kr Exkl moms

BESTÄLLNINGSVARA

14 220kr Exkl moms

BESTÄLLNINGSVARA

1 380kr Exkl moms

BESTÄLLD TILL LAGER

795kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

Från 199kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

-18%
3 180kr Exkl moms 2 623,50kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

710,40kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

5 580kr Exkl moms

I LAGER (1-3 ARBETSDAGAR)

4 320kr Exkl moms

BESTÄLLD TILL LAGER

SPILLSKYDD

Var rädd om miljön och uppfyll kraven men vårt breda sortiment med spillskydd, miljöskydd, invallning, uppsamlingskärl, kemikalieförvaring med mera. Spillskydd för hantering och förvaring av oljor och kemikalier.


Spillskydd är en viktig aspekt för att undvika skador på människor och miljö i samband med hantering av kemikalier och andra farliga ämnen. Genom att använda rätt spillskydd kan man minimera risken för olyckor och därmed undvika både ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser. Spillskydd används i förebyggande syfte medan absorbenter används när spill har förekommit. Absorbenter används för att absorbera och neutralisera kemikalier som har läckt ut från exempelvis en behållare eller en spillolja på marken. Absorbenter finns i olika former, såsom ludd, dukar och kuddar, och valet av absorbent beror på vilken typ av kemikalier som ska hanteras och vilken typ av yta som ska skyddas. Så genom att använda sig av spillskydd redan från början så går man händelserna i förväg och förebygger att spill uppkommer.

Olika typer av Spillskydd

Fathantering är också en viktig aspekt av spillskydd, särskilt när man hanterar kemikalier i stora mängder. För att undvika spill och läckage är det viktigt att se till att faten är korrekt förslutna och att de placeras på en stabil yta som är skyddad från fukt och andra yttre påverkningar. Om man hanterar farliga kemikalier är det också viktigt att se till att man använder rätt typ av fat, som är speciellt utformade för att hantera dessa ämnen. För att skydda fat från skador och läckage finns det olika typer av spillskydd för fat. Dessa skydd kan användas för att förhindra att fat rullar iväg eller tippar över och läcker ut innehållet. De kan också användas för att skydda fatet från fukt och andra yttre påverkningar som kan skada fatet och därmed orsaka läckage. Spillskydd för IBC är också en viktig aspekt av spillskydd. För att undvika olyckor och skador är det viktigt att se till att IBC:erna är korrekt förslutna och att de placeras på en stabil yta som är skyddad från fukt och andra yttre påverkningar. Trattar är också en viktig del av spillskyddet. Trattar används för att föra in kemikalier i behållare och för att undvika spill och läckage är det viktigt att se till att tratten är korrekt monterad och att den har rätt storlek och form för den specifika behållaren. Om man använder tratten på ett korrekt sätt kan man undvika spill och läckage och därmed minimera risken för olyckor och skador.

Fördelar med Spillskydd

Genom att använda rätt spillskydd kan man minimera risken för olyckor och därmed undvika både ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser. Det finns olika typer av spillskydd, såsom absorbenter, spillskydd för dunkar, spillskydd för fat, spillskydd för IBC och trattar. Valet av spillskydd beror på vilken typ av kemikalier som hanteras och vilken typ av yta som ska skyddas. För att säkerställa att spillskyddet fungerar korrekt är det också viktigt att se till att det används på rätt sätt och att det regelbundet kontrolleras och underhålls. Om man upptäcker skador på spillskyddet eller om det inte fungerar som det ska är det viktigt att åtgärda problemet så snabbt som möjligt för att minimera risken för olyckor och skador.

Hur viktigt är det med Spillskydd?

I vissa branscher, som till exempel inom industrin, finns det strikta regler och riktlinjer för hantering av kemikalier och spillskydd. Dessa regler är utformade för att minimera risken för olyckor och skador och för att skydda både människor och miljö. Om man arbetar inom en sådan bransch är det viktigt att vara väl införstådd med reglerna och att följa dem noggrant för att undvika olyckor och skador. Spillskydd är också en viktig del av företags miljöarbete och hållbarhetsstrategi. Genom att använda rätt spillskydd kan man minimera påverkan på miljön och därmed minska företagets klimatavtryck. Det kan också hjälpa företaget att uppfylla miljökrav och regler som är satta av myndigheter och organisationer. Slutligen är det viktigt att ha en tydlig och väl genomtänkt plan för spillskydd i händelse av olyckor. Denna plan bör innehålla information om hur man ska agera vid en olycka, vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ansvarar för vad. Genom att ha en tydlig plan kan man snabbt och effektivt hantera en olycka och minimera risken för skador och konsekvenser.