FAQ – AdBlue

Vad är AdBlue? 

AdBlue är en lösning som används för att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) från dieselmotorer.

Med AdBlue kan du effektivt bidra till en renare miljö.

Hur fungerar AdBlue?

AdBlue fungerar genom en katalytisk reaktion där den omvandlar kväveoxider (NOx) i avgaserna till ofarligt kväve och vattenånga.

Genom att använda AdBlue kan du effektivt minska utsläppen och förbättra luftkvaliteten.

Var kan jag köpa AdBlue?

För att enkelt och smidigt köpa AdBlue av hög kvalitet kan du besöka vår webbshop. Där hittar du ett brett utbud av AdBlue-produkter som passar dina behov.

Hur fyller jag på AdBlue i mitt fordon?

För att fylla på AdBlue i ditt fordon behöver du öppna AdBlue-tanken, som är tydligt markerad.

Använd en AdBlue-behållare eller en förpackning med en integrerad pip för att noggrant fylla på AdBlue. Se till att undvika spill och håll behållaren ren under påfyllningen.

Hur vet jag när AdBlue-nivån är låg i mitt fordon?

Många fordon har en AdBlue-nivåindikator på instrumentpanelen som visar när det är dags att fylla på AdBlue.

Du kan också få varningar eller meddelanden på instrumentpanelen som indikerar att AdBlue-nivån är låg. Det är viktigt att regelbundet kontrollera AdBlue-nivån för att undvika att köra med för låg nivå.

Finns det några risker eller försiktighetsåtgärder med AdBlue?

AdBlue är generellt sett en säker produkt att använda, men det är viktigt att undvika kontakt med huden och ögonen då det kan orsaka irritation.

Om du råkar få AdBlue på huden, är det viktigt att du omedelbart tvättar noggrant med tvål och vatten för att undvika eventuell irritation.

Vid kontakt med ögonen är det bäst att skölja dem omedelbart med rikligt med vatten och om besvären kvarstår, bör du söka medicinsk hjälp.

Hur förvarar jag AdBlue på rätt sätt?

Förvara AdBlue i en välsluten behållare på en sval och torr plats, skyddad från direkt solljus. Se till att förvaringsplatsen är fri från föroreningar och kemikalier. AdBlue kan frysa vid låga temperaturer, så se till att förvara det i en frostskyddad miljö om det behövs.

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information om FAQ – AdBlue, är du välkommen att kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig!