Nya Diesel Bio HVO – vårt bästa miljöval

Äntligen. Framtidens fossilfria diesel är här. Vår nya Diesel Bio HVO är ett helt förnybart biodrivmedel som framställs från avfall och olika restprodukter. Alla lastbilar som går att tanka med diesel kan köras på Diesel Bio HVO och det kan det minska din lastbils koldioxidutsläpp med upp till 90 procent jämfört med om du tankar med vanlig diesel.

Redan tidigare har kunder med egen tank kunnat prova Diesel Bio HVO och den har också testats och testkörts i samarbete med bland annat Volvo Lastvagnar, DHL och Renova.

Framställd av slaktavfall och restprodukter

Diesel Bio HVO är en syntetisk diesel som framställs av förnybara råvaror. Basen i produkten är avfall från slakterier och olika restprodukter. Minskningen av växthusgasutsläpp blir mellan 50 till 90 procent jämfört med traditionell vanlig diesel. Exakt hur stor minskningen blir beror lite på vilken typ av avfall och råvara som använts vid tillverkningen. Exempelvis om den framställts av vegetabiliska eller animaliska fetter.

Tanka och gör skillnad

Hittills är det få biodrivmedel på marknaden som har lyckats att minska utsläppen så mycket som Diesel Bio HVO gör. Att det kan bli en sådan stor minskning av utsläpp är tack vare att vi nu kunnat framställa en fossilfri diesel från en bas av avfall och restprodukter. Om vi är många som väljer ett biodrivmedel som det här kommer det att göra skillnad och kraftigt minska växthusgasutsläppen från bilar, lastbilar, bussar och transporter. Idag och imorgon.

Var kan man tanka?

Du kan tanka Diesel Bio HVO på utvalda tankställen runt om i Sverige. Till att börja med i Stockholm (Jordbro), Göteborg, Malmö och Kungälv. Och efter det kommer fler.

Tre röster om Diesel Bio HVO

”Härnösand var en av de första kommunerna med helt elektriska bussar och när vi nu gått över till Diesel Bio HVO för övriga bussar, så driver vi all kollektivtrafik i hela kommunen 100 % fossilfritt. Det här är stort!”
– Peder Tarberg, affärschef Byberg & Nordin Busstrafik AB

”För att kunna leverera en miljövänlig och förnyelsebar produkt, så har vi valt att tanka Diesel Bio HVO från OKQ8. Efterfrågan av förnyelsebara transporter ökar kraftigt inom den offentligt upphandlade trafiken.”
– David Lindquist, VD Flexbuss Sverige AB

”Diesel Bio HVO har varit en viktig pusselbit i vårt arbete med att uppnå en fossilfri fordonsflotta. Att bränslet går att använda i befintliga dieselfordon har möjliggjort en snabb utveckling mot minskade klimatutsläpp från våra transporter.”
– Viktoria Edvardsson, hållbarhetschef Renova AB

På väg mot hållbar bilism

Vi gör det vi kan för att bidra till en hållbar bilism. En del i det innebär att vi vill att det vi säljer ska ha så liten negativ påverkan som möjligt på miljön och på människors hälsa. Diesel Bio HVO uppfyller alla krav enligt lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel, vilket bland annat innebär att hela leverantörskedjan kan spåras för alla råvaror och att gedigna koldioxidreduktionsberäkningar genomförts. Bränslet är verifierat, och miljömässigt och socialt hållbart.